Culminatum Innovation Oy Ltd lopettaa toimintansa

31.8.2013

Culminatum Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan Ossi Savolaisen viesti toiminnan lakkauttamisesta YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen varmaan herättää mielenkiintoa, millaista jatkoa on odotettavissa uusista neuvotteluista alueellisen kehittämisen näkökulmasta. Onko matkailu siinä mukana ja millaiselle miehityksellä, millaisilla tavoitteilla.

Tässä virallinen viesti Culminatum Innovation Oy Ltd:n toiminnan päättymisestä:

"Uudenmaan kehitysyhtiö Culminatum Innovation Oy Ltd:n henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut käynnistyivät maaliskuussa, ja ne päättyivät kesäkuun lopussa. Yhtiö irtisanoo koko henkilöstönsä syksystä alkaen jatkuen 30.6.2014 asti. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 19 henkilöä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa 21 henkilöä. 

YT-neuvottelujen taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön osaamiskeskusohjelman (OSKE) päättyminen vuoden 2013 lopussa. Culminatum Innovation jatkaa nykyisen osaamiskeskustoiminnan toteuttamista sen päättymiseen asti ja muiden hankkeiden toteuttamista ensi kesäkuun loppuun saakka. Sen jälkeen jatkuville hankkeille etsitään muita toteuttajia.
 

Yhtiö on toteuttanut osaamiskeskusohjelmaan kuuluvia Asumisen, Matkailun ja elämystuotannon, Hyvinvoinnin, HealthBion, Nanoteknologian, Jokapaikan tietotekniikan ja Digitaalisten sisältöjen Uudenmaan osaamiskeskuksia ja hallinnoinut yhteistyökumppaneidensa toteuttamia Elintarvikekehityksen ja Ympäristöteknologian Uudenmaan osaamiskeskuksia. Culminatum Innovationissa toimivat myös Uudenmaan kilpailukykyyn ja innovaatiokehitykseen, innovatiivisiin julkisiin hankintoihin sekä julkisten palveluiden muotoiluun erikoistuneet tiimit. Lisäksi yhtiö on vastannut kolmen osaamisklusterin kansallisesta koordinaatiosta. Näitä klustereita ovat olleet asuminen, digibusiness ja nanoteknologia.

 

- Kansallinen osaamiskeskusohjelma päättyy 18 vuoden jälkeen, ja ohjelman myötä myös Uudenmaan kuntien ja työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus loppuu. Tästä johtuen Culminatum Innovation, joka perustettiin vuonna 1995 toteuttamaan Uudenmaan osaamiskeskusohjelmaa, päättää myös toimintansa nykyisessä muodossaan kesäkuun lopussa 2014. Uudenmaan liiton alueella ja eri kaupunkiseutujen toimesta pohditaan parhaillaan uusia lähestymistapoja ja rakenteita tulevaa, 2014 alkavaa EU:n ohjelmakautta silmällä pitäen, toteaa Culminatum Innovationin hallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

 

Culminatum Innovation Oy Ltd on Uudenmaan liiton, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän omistama kehitysyhtiö.

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja Ossi Savolainen (Uudenmaan liitto), puh. 040 589 8415