Skål International Helsinki ry:n strategia 2015 - 2020

Strategiamme on päivitetty viimeksi marraskuussa ja se on koko yhdistyksemme jäsenistön vahvistama.

Strategisina tavoitteina ovat:

1.       Panostaa jäsenistön saamaan vuorovaikutteiseen, aktiiviseen ja monipuoliseen verkostoon ja sen toimintaan. Samalla klubimme jäsenmäärää kasvatetaan.

2.       Erilaisten yhteistyöverkostojen ja toimenpiteiden avulla vaikuttaa matkailutoimijoiden ja sinne haluavien huolehtimisesta, viihtyvyydestä ja ystävyyssuhteiden kehittämisessä.

3.       Erilaisten yhteistyöverkostojen ja toimenpiteiden avulla kehittää matkailun vastuullista liiketoimintaa seudulla.

4.      Mahdollistaa YoungSkål -toiminta yhteistyössä alueellisten matkailualan oppilaitosten ja Turun klubin kanssa.

Strategia-ajanjakso on vuoteen 2020 ja sitä päivitetään vuosittain. Toimintamalli on kaksisuuntainen: Skål International –järjestön kansainvälisen toiminnan ohjaamat linjaukset sekä Skål International Helsinki Club’in hallituksen ehdotukset. Toisaalta jäsenistö pääsee vaikuttamaan strategian kehittämiseen ja päivittämiseen ehdotusten, strategiatilaisuuksien ja –kyselyiden avulla. Strategia hyväksytetään vuosikokouksessa.

Stefan Ekholm