Tiedonhallinta Skål International Helsinki ry:ssä

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Skål International Helsinki ry:n uutis- ja markkinontikirjeissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste
15.5.2018

Tietosuojavastaava

Kari Halonen
Puh. +358 50 375 1328
kari.halonen@skalfinland.com

Rekisterinpitäjä

Skål International Helsinki ry
Maininkitie 2, 02620 Espoo
Puh. +358 50 375 1328
kari.halonen@skalfinland.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Skål International Helsinki ry:n uutis- ja markkinointikirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita. Myös jäsenet saavat Skål International Helsinki ry:n yhteistyökumppaneilta tapahtumiin liityviä kutsuja. Viestintä on rajattu vain tapahtumiin ja henkilötiedoista on luovutettu etunimi, sukunimi ja henkilön sähköpostiosoite.

Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.

Tietoja käsittelevät uutiskirjeitä tekevät henkilöt yrityksessä. Sähköpostiosoite poistetaan järjestelmästä automaattisesti, jos tilaajan sähköpostiosoitteesta palautuu järjestelmään viesti siitä, että sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai jos osoitteesta tulee viisi kertaa peräkkäin muu virheviesti.

Tietojen luovutus

Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin

Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö Skål International Helsinki ry:n edustajalle (skalhelsinki@skalfinlan.com).

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen skalhelsinki@skalfinlan.com. Mainitse pyynnössä, mistä uutiskirjeestä on kyse.

Käsittelyn rajoittaminen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää Skål International Helsinki ry:n edustajaa poistamaan tietosi palvelusta. Lähetä poistopyyntö osoitteeseen skalhelsinki@skalfinlan.com.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ToolBox:in tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot sivun yläosasta.

Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut 

 

Skål International Helsinki ry:n hallitus 2018