Young Skål

Helsinki-klubin hallitus on strategiassaan määritellyt kehittää myös Young Skål -toimintaa. Teemme tätä yhteistyössä Turun klubin kanssa.

Young Skål -toiminta käynnistyi järjestön piirissä vuonna 1999.  Mm. Tukholman klubi on aktiivisesti toteuttanut omaa Young Skål -ohjelmaa. Siinä verkostoidutaan alueen matkailualan oppilaitosten kanssa ja tarjotaan opiskeleville mahdollisuutta hyödyntää matkailualalla pitkään työskennelleiden kokemusta ja tietotaitoa. Mitä Young Skål sitten on?

- se on suunnattu erityisesti opiskelijoille ja nuorille matkailualan ammattilaisille

- toivottu ikä on 20 - 29 -vuotiaat, jotka ovat joko opiskelleet tai olleet matkailualalla töissä vähintään kaksi vuotta

- tavoitteena on saada Skål:in toiminnan kautta nuoret aikuiset rekrytoitumaan matkailualalle ja verkostoitumaan alalla jo pitkään toimineiden henkilöiden kautta

- toiveena on, että Young Skål -toiminnan kautta syntyy eri sukupolvien välinen vuorovaikutus ja Young Skål -jäsenet tulevat toiminnallaan kehittämään myös Skål-organisaation muuta toimintaa

Young Skål vuoden 2013 alusta käynnistynyt toiminta on omalta osaltaan tuonut uutta potkua toimintaamme. Tällä hetkellä Young Skål -ryhmä tuottaa omaa toimintaa jäsenilleen sekä mm. valmistelee järjestön Kestävän kehityksen kilpailuun vuosittain yhtä tai useampaa suomalaista ehdokasta.

Young Skål -toimintaa vetää hallituksemme jäsen Roberto Barbato, roberto.barbato(at)skalfinland.com.

Lisätietoa antavat varapresidentti Kari Halonen, Young Skål-vastaava Stefano Barbato.