Skål National Committee Finland - Suomen kansalliskomitea

2016 Skål meeting point MATKA201 messuilla
2015 Kokous MATKA -messujen yhteydessä Helsingissä.
2011 kansalliskomitean jäsenet vasemmalta: Risto Välttilä, Stefan Ekholm, Susanna Saari, Kari Halonen ja Marja Eela-Kaskinen
2009 kansalliskomitean jäsenet vasemmalta: Susanna Saari, Marjaana Saurila, Marja Eela-Kaskinen, Mikael Hägg, Tuula Lindberg ja Risto Välttilä.

Mikä on Skål International?

SKÅL International (Association of Travel and Tourism Professionals) on Pariisissa vuonna 1934 perustettu matkailualan ammattilaisten ja esimiesten verkosto, jonka tavoitteena on edistää matkailua ja turismia sekä edistää matkailualan vaikuttajien keskinäistä ystävyyttä.

SKÅL International pyrkii edistämään kestävää kehitystä matkailun parissa ja herättämään keskustelua matkailun ympäristövaikutuksista. SKÅLiin kuuluu noin 15 000 jäsentä n. 350 klubista ja 82 maasta.

 

Suomen kansalliskomitea

Kun maasta löytyy kaksi tai useampi klubi, pitää sen perustaa ns. kansalliskomitea, joka yhdistää klubien toiminnan. Skål International Finland eli Suomen kansalliskomitea koostuu sekä Helsingin että Turun klubien jäsenistä ja sillä on oma puheenjohtajansa (=National President). Muita virkoja ovat Past President eli edellinen kansallinen puheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja (nykyisin saman henkilön tehtävänä) ja Communications & PR.

Varsinaisia jäseniä kansalliskomiteassa ovat  klubien puheenjohtajat ja yksi/useampi klubin jäsen. Kansalliskomitea kokoontuu sääntömääräisiin kevät ja syyskokouksiinsa ja pitää lisäksi tarvittavan määrän muita kokouksia vuodessa.

 Yhdessä klubit ylläpitävät omaa edustajaansa ns. "International councilloria", joka valitaan aina kaksivuotiskaudeksi kerrallaan. Hänen tehtävänään taas on edustaa maataan, tehdä hänelle kansainvälisestä järjestöstä annetut tehtävät ja osallistua ISC työskentelyyn. International Councilorilla on kansalliskomitean kokouksissa vain puhe- ja läsnäolooikeus.

Suomen kansalliskomitea kerää klubeilta jäsenmaksua.

2015 jäsenet kansalliskomiteassa ovat:  Ilkka Joukanen (presidentti), Marja Eela-Kaskinen (councillor), Stefan Ekholm, Kari Halonen, Henna Moilanen ja Päivi Hoikkala 

Suomen klubit

Suomessa verkosto on toiminut vuodesta 1948 asti ja sillä on n. 200  jäsentä Helsingin ja Turun klubeissa. Tarkoituksenamme on elvyttää Tampereen hiipunutta klubitoimintaa  tulevaisuudessa. Olemme myös keskustelleet klubien perustamisesta Rovaniemelle ja mahdollisesti Ahvenanmaalle.

 

Hyödyllisiä linkkejä

www.skal.org

http://www.youngskalnow.org/

https://www.facebook.com/skalinternational/

 

 

 

Skål International Finland was founded 1.5.1939 as country number #22